Resmi Gazete 21 Haziran 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Türkiye için kıymetli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirilerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 31866 sayılı Resmi Gazete’nin detayları aşikâr oldu.

Peki 21Haziran 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…

21 Haziran 2022 Salı Resmi Gazete

Yürütme ve Yönetim Bölümü

Yönetmelikler

–– İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Üniteleri ile Çalışma Metot ve Temelleri Hakkında Yönetmelik

–– Ulusal Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Verimlilik Proje Mükafatları Yöntem ve Asılları Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Ünite Maliyetleri Hakkında Tebliğ

–– Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2018/19673 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/23854 Müracaat Numaralı Kararı

Yargıtay Kararları

–– Yargıtay 2, 3, 6 ve 9. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

Yorum yapın